Varför FIDUR
Resultaten av uppdragen har tydlig påverkan på verksamheten och kunderna uppskattar att FIDUR leder projekt i mål enligt plan och levererar resultat i rätt tid och till planerad kostnad.
Organisationen
FIDUR förstår kundens behov, det vill säga FIDUR lägger stor vikt vid att leverera precis exakt det kunden efterfrågar och att det är kundanpassat och kvalitetssärkrat för varje tillfälle.
Verkställande Ledning
FIDUR driver förändringen, vilket innebär att FIDUR driver affärs- och förändringsprojekt i nära samverkan med kunderna, som anlitar oss för vår erfarenhet inom ledarskap, affärsutveckling och IT.
Cheferna
FIDUR erbjuder erfarenhet, vilket innebär lång erfarenhet i strategiskt viktiga roller som projektledare, programchefer, chefer-att-hyra, managementkonsulter, coacher, förändringsledare, upphandlare, IT-arkitekter, kravanalytiker eller teknikexperter.
Industri
FIDUR har branschkunnande, vilket innebär att FIDUR har erfarenhet och ingående sakkunskap till de kunder som vi levererar till. FIDUR leder projekt inom bank, finans, försäkring, offentlig verksamhet, industri, handel, energi, media, spel samt telekom och internet både i Sverige och utomlands.Ta kontakt med oss nu så hjälper vi dig att hitta en lösning för dig och dina behov.
Gemenskapen
Många framgångsrika år visar att företaget är ett nätverksorienterat och oberoende konsultbolag som levererar kvalitet, vilket är högt uppskattat av marknaden.