Om FIDUR
Vilka är FIDUR och vad levereras?

FIDUR är ett företag inom ledning, styrning och förändring av verksamheter , det vill säga verksamhetsutveckling. Ofta i gränslandet mellan verksamhet och teknik. Kunderna finns i flera kundsegment inom både privat och offentlig sektor.

FIDUR har ett brett perspektiv på de betraktelser som görs och helhet tas in i bedömningarna i stället för specialisering. Det gör att FIDUR har en unik kompetens inom områden som:

about
 • Personalhantering/HR
 • Teknik/IT/Affärsdriven IT
 • Projekt-/programhantering
 • Projektanalys och projektkontor
 • Ledning och styrning
 • Affärsutveckling, visions- och strategiarbete
 • Organisationseffektivitet
 • Implementering av lednings- och styrningsverktyg
 • Förändringsledning
 • Interimistiska chefsroller/Chef-att-hyra (ekonomi, IT, personal/HR, inköp med flera)
 • Kvalitetssäkring av projekt och program
 • Rådgivning, mentor och coaching

Med hjälp av FIDURs tjänster kan kunderna fokusera på sin kärnverksamhet och även få hjälp med den.

 

Människan framförallt!

På FIDUR sätter vi alltid människan först, oavsett om det gäller kunder, partners eller anställda. FIDUR har alltid uppdragsgivarens hatt på sig varje dag och ger det lilla extra.

FIDUR är stolt över den starka företagskulturen där laget går framför jaget. En så kallad FIDUR:are. Kulturen grundar sig i det företaget står för och det som är viktigt. Om vi bryter ner kulturen i ord så blir resultatet; gemenskap, engagemang och kvalitet. Det är precis så FIDUR jobbar och är.

Välkommen att höra av dig till oss!