Tjänster
Det tjänsteerbjudande som FIDUR har är övergripande och i princip följande:
business teamwork - business men making a puzzle over a white background
 • Personalhantering/HR
 • Teknik/IT/Affärsdriven IT
 • Projekt-/programhantering
 • Projektanalys och projektkontor
 • Ledning och styrning
 • Affärsutveckling, visions- och strategiarbete
 • Organisationseffektivitet
 • Implementering av lednings- och styrningsverktyg
 • Förändringsledning
 • Interimistiska chefsroller/Chef-att-hyra (ekonomi, IT, personal/HR, inköp med flera)
 • Kvalitetssäkring av projekt och program
 • Rådgivning, mentor och coaching